skip to Main Content
0960-593000 skogsvet@gmail.com
Prislista

Hos oss står alltid djurets hälsa i focus. Att ert djur får bästa möjliga omsorg till ett rimligt pris. Vi kan garantera att vår prissättning är noga avvägd med de kostnader som besöket innebär för oss. Tveka aldrig att kontakta oss om du har ett sjukt djur! Vi har alltid möjlighet att kommunicera ut priser innan vi påbörjar åtgärder.

Vaccination Dhppi/R/L/KC isolerat – 450 sek
Grundvaccination andra injektion – 300 sek
Vaccination  R /L/KC kombinerat med annat vac – 150 sek
Undersökning – 600 sek
Återbesök – 250 sek
Kloklippning – 250 sek
ID-märkning – 400 sek
ID-märkning + vacc + intyg ung djur (<6 månad) – 750 sek
EU pass – 600 sek
Intygg för avmaskning (utan läkemedel) – 250 sek
Sedering/ anestesi genom injektion – 250 till 750 sek (beroende på vikten)
Kastration hane – 2500 till 5500 sek (beroende på vikten)
Kastration hona – 3500 till 7500 sek (beroende på vikten)
Kirurgi pyometra – 4500 till 9000 sek (beroende på vikten)
Kejsarsnitt – 5000 till 9500 sek (beroende på vikten)
Gaz anestesi / 30 mn – 500 sek/30 mn
Kirurgi / 30 mn – 750 sek/30 mn
Tandvård – 2000 till 5000 sek (beroende på tandextraktion och vikten)
Tandextraktion mjölktand – 2000 sek
Avlivning – 1200 till 2000 sek (beroende på vikten)

Vaccination Tricat – 450 sek
Grundvaccination andra injektion – 300 sek
Vaccination  R kombinerat med annat vac – 150 sek
Undersökning – 600 sek
Återbesök – 250 sek
Pälsvård (bara klippning, sedering tilkommer) – 900 to 1800 sek (beroende på tid spenderas)
ID-märkning – 400 sek
ID-märkning + vacc + intyg ung djur (<6 månad) – 750 sek
EU pass – 600 sek
Sedering / anestesi genom injektion – 250 to 350 sek (beroende på vikten)
Kastration hane – 700 sek
Kastrationpaket hane (+ ID-märkning +vaccin) – 1100 sek
Kastration hona – 1200 sek
Kastrationpaket hona (+ ID-märkning +vaccin) – 1600 sek
Kirurgi pyometra – 2500 sek
Kejsarsnitt – 3000 sek
Gaz anestesi / 30 mn – 500 sek/30 mn
Kirurgi / 30 mn – 750 sek/30 mn
Tandvård – 2000 to 5000 sek (beroende på tandextraktion)
Tandextraktion mjölktand – 2000 sek
Avlivning – 1200 sek

Vaccination – 500 sek
Undersökning – 750 sek
Besiktning med rörelseundersökning – 2500 sek
ID-märkning eller signalement – 900 sek (paket 1500 sek)
Sedering – 900 sek
Tandvard (slipning med en manuell rasp) – 1500 sek
Suturing sarskada – 750 sek/30 mn
Kastration – 3500 to 5000 sek (beroende på vikten)
Avlivning (medicinsk med sedering först) – 2500 sek

Allas djur

Blodprov eller injektion IV (läkemedel tillkommer) – 150 sek
Injektion IM eller SC (läkemedel tillkommer) – 80 sek
Blodanalys kemi – 400 to 600 sek (beroende på parametrar)
Resa för hembesök – 100 sek / mile
Hemkonsultation i Arvidsjaur sma djur – 750 sek
Osteopati / Akupunctur – 750 sek