skip to Main Content
0960-593000 skogsvet@gmail.com
Avlivning

Avlivning avser den medicinska handling som avsiktligt avslutar livet för ett djur som lider av en obotlig sjukdom (när palliativ vård ej längre är tillräckligt). Att fatta beslutet att avliva är alltid svårt, men ibland nödvändigt.

Skogsveterinärernas ståndpunkt är att bara avliva ett djur när diagnosen ”obotlig sjukdom” har ställts, och det inte går att säkerställa att djuret ej lider trots ex smärtlindrande behandling. Vi förbehåller oss rätten att vägra att avliva ett djur om vi anser att beslutet inte är baserat på djurskyddsfrågor. I slutändan handlar det om rätt tid för oss alla, där både djuret och dess ägare måste vara redo. Det är också viktigt för oss som veterinärer att vänta på detta tillfälle. Att fatta beslutet för tidigt är att stjäla tid från djuret; att fatta beslutet för sent är att skapa ett lidande som kunde ha undvikits.

Alla situationer är olika och måste hanteras individuellt. Vi är här för att hjälpa dig i ditt beslutstagande och för att stödja dig med all vår respekt och medkänsla  i denna svåra tid.

Vi har möjlighet att erbjuda allmän eller separat kremering.